HITLER REACTS

Denna text skrevs ursprungligen som ett blogginlägg för Vetenskapsrörelsens sida, men blev av olika anledningar liggande. I samband med att Bruno Ganz, den tyske skådespelare som spelade Hitler i filmen Untergang, gått bort, och i anslutning till diskussionerna om den nya Artikel 11 och Artikel 13, delas texten här i sin ursprungliga form. Memen ’Hitler…