Böcker

Kritiskt tänkande – i teori och praktik

Kritiskt tänkande – i teori och praktik förtydligar och problematiserar den slentrianmässiga uppmaningen till kritiskt tänkande och introducerar läsaren för tre kritiska förhållningssätt till information: det analytiska, det vetenskapliga och det källkritiska. Redaktörer (samt medförfattare): Elin Sporrong och Karin W. Tikkanen. Studentlitteratur, 2016.


Historiska Ord. Historiska Media, 2013.
 Historiska ord

Alla fem böckerna i Historiska Medias ordhistoriska bokserie sammanslagna i en volym.


Latinska ord

Visste du att vårt svenska ord för nöjespark, tivoli, kommer av namnet på en antik spa-anläggning? Att ordet palats går tillbaka på en mycket fashionabel adress i det antika Rom? Eller att trollformeln hokuspokus är latin för detta är min kropp? Eller har du kanske bara undrat över varför vår svenska mil är bra mycket längre än engelskans mile? Latinska ord ingår i Historiska Medias ordhistoriska bokserie.


Kontinuumkonceptet

Nyutgåva av klassikern från 1977, av Jean Liedloff. Boken ges ut på eget förlag.

Kontinuumkonceptet av Jean Liedloff (2018). Omslag av Ulrika Casselbrandt.

KÖP BOKEN


Utkommer 2019

Flykten genom Berlin

Berättelsen om lundastudenterna som blev flyktingsmugglare i Berlin under tidigt 1960-tal.

En försmak av storyn, med fokus på Leif Persson (bild till vänster), publicerades som längre artikeln i Magasinet Filter (april/maj, 2017).

Boken ges ut av Historiska Media Förlag, och beräknas utkomma under våren 2019.