Om

Jag heter Karin Westin Tikkanen, och är journalist, författare och skrivpedagog.

Som journalist intresserar jag mig för många olika teman. Jag skriver kulturessäer om bildning, läsande och skrift, och intresserar mig för bibliotekens vara och källkritik.

Jag är också utbildad skrivpedagog och föreläser om kreativt skrivande för Picapen, och har också tagit fram en skrivarkurs för Tidningen Land. Snart kommer en ny kurs, Skriv ditt liv, om självbiografiskt skrivande!

I grunden är jag språkforskare med särskilt fokus på de klassiska språken, och jag skriver gärna populärvetenskapligt om latin, som i min bok Latinska ord, och lägger just nu sista handen vid en nyöversättning av den romerske historikern Livius skildring av Hannibalkriget (utkommer på Appell förlag under 2021). Jag arbetar också med en bok om latinets historia, för Historiska Media (utkommer 2022).

Jag är medlem i Svenska Författarförbundet och i Författarcentrum Väst.