Om

Jag heter Karin Westin Tikkanen, och är språkforskare och frilansande journalist. Som journalist skriver jag om det mesta, men återkommande teman är språk och språkhistoria, om antiken, Rom och latin, samt analyser av olika aspekter vad gäller forskning och forskningspolitik.

Utöver att frilansa är jag forskare i latin, och arbetar på Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala Universitet. Min forskning rör tidiga språk på den italiska halvön, särskilt tidig skrift. Hösten 2019 kommer jag också att undervisa i nybörjarlatin på Medborgarskolan i Göteborg.