Libraries in decline

I väntan på KB:s biblioteksstatistik för 2019 (släpps den 20 maj) har jag roat mig lite med att sammanställa statistiken för ett par valda nyckeltal ur tidigare års biblioteksstatistik, från 2015 fram till 2018. Grattis, Västerbotten, ni regerar!